Welkom bij Esence

Esence is een onafhankelijk adviesbureau op het snijvlak van de organisatie, de medewerkers, de logistieke en financiële processen in de organisatie en de ondersteuning van deze drie door software, in de breedste zin van het woord.

Esence ondersteunt en adviseert organisaties op het gebied van selectie en implementatie van met name ERP systemen. Met meer dan 15 jaar ervaring, heeft Esence verschillende systemen geselecteerd en geïmplementeerd bij verschillende handels- en productieorganisaties, alsook bij non-profit organisaties.

Esence is onafhankelijk in die zin dat zij geen enkele contractuele verbintenis heeft met een producent, leverancier of business partner van een software systeem. Esence treedt dan ook altijd op als belanghebbende van de organisatie.