Projectmanagement

Iedere implementatie van een softwaresysteem in een organisatie vraagt iedere keer om een geheel eigen aanpak, gebaseerd op één of meerdere standaard technieken èn vele jaren ervaring. De te gebruiken tools en middelen voor een effectief en efficiënt projectmanagement worden aangepast op de organisatie en de doelstellingen van het project.

Steeds meer organisaties die een nieuw softwaresysteem implementeren kiezen bewust voor een externe projectmanager. Uw eigen mensen worden daarmee niet belast, en vreemde ogen dwingen. De (interne) projectmedewerkers hoeven geen verantwoording af te leggen aan een collega, al dan niet op hetzelfde hiërarchische niveau van de organisatiestructuur. Met een externe, onafhankelijke projectmanager worden mogelijke problemen pro-actief herkend en kunnen tactisch worden verholpen.

Esence beschikt over meer dan 15 jaar ervaring in het managen van meer en minder complexe implementatieprojecten, waarbij naast de standaard projectmanagement technieken en hulpmiddelen de eigen ontwikkelde aanpak en strategie wordt ingezet, uiteraard toegespitst op de behoefte van de betreffende organisatie.