Software Consultancy

Esence ondersteunt uw organisatie op het gebied van selectie, implementatie en projectmanagement van met name ERP software. Uw organisatie is continue in beweging; de vele veranderingen vragen om een follow-up van uw (ERP) systemen.
Uw organisatie kan het punt bereiken waarop de ondersteunde functionaliteiten van uw (ERP) systeem niet meer in voldoende mate aansluiten bij de gewijzigde eisen en wensen van uw organisatie. Dat is het moment waarop u zich kan beraden over welke mogelijkheden er zijn om deze twee weer in balans te brengen. En dat is ook het moment waarop Esence uw organisatie daarin ondersteunt en adviseert.