Implementatie

Op het moment dat de keuze is gemaakt voor een nieuw softwaresysteem, worden de plannen gemaakt voor de implementatie hiervan. De opzet van een projectorganisatie en het opstellen van een effectief plan van aanpak zijn cruciaal voor het welslagen van de implementatie. Esence beschikt over uitgebreide kennis en ervaring om deze aspecten op uw organisatie af te stemmen.