Open Source

Open Source software wordt de laatste jaren steeds meer ingezet ter ondersteuning van organisatieprocessen. De stabiliteit van dergelijke open source systemen is op een dusdanig niveau, dat deze uitstekend kunnen worden ingezet voor meer of minder organisatiekritische processen (zoals niet open source ERP systemen tot op heden gedaan hebben voor de kritische logistieke en financiële processen in organisaties). Ook de informatievoorziening, installatiemogelijkheden en ondersteuning via forums e.d. is voor een aantal open source systemen op een meer dan gemiddeld niveau.

Vanuit de overheid wordt het gebruik van open source systemen gestimuleerd (en voor sommige ministeries zelfs gedeeltelijk verplicht gesteld).

Esence heeft open source systemen met succes toegepast.