Selectie

Op het moment dat de organisatie heeft besloten het systeem geheel of gedeeltelijk te vervangen, wordt het selectietraject opgestart. De gewijzigde en nieuwe eisen en wensen worden in kaart gebracht. Op basis van deze criteria en vele gerelateerde criteria (afhankelijk van uw organisatie) wordt het best passende systeem geselecteerd.
De stappen (fasen) in het selectietraject zijn bij ieder project en voor elke organisatie anders. Het doel is altijd wel hetzelfde: komen tot een unanieme voorkeur voor een software oplossing.

Als de besluitvorming tot stand is gekomen, ondersteunt Esence ook in de contractbesprekingen. Bij het sluiten van het contract met de leverancier en/of business partner, eindigt het selectietraject en gaat deze over in het implementatietraject.